Některé okolnosti největšího pojišťovacího podvodu.

Varování před vakcínami je mnoho, žel, propagandy tisíckrát víc - nepříznivé informace o vakcínách se pak těžko hledají. Lži jsou masivní, profesionální a krásné, jako celá teorie vakcín. Odpovídá tomu i rozsah katastrofy. Více zdrojů nastiňuje podezření, že po vakcíně možná umírá ročně v ČR pár desítek kojneců (SIDS=náhlá "bezdůvodná" smrt), ale přiznat to, by bylo velmi riskantní. Těžce postižených jsou prý statisíce (vidíme je všude kolem nás). Lehčí následky si do života nese asi polovina populace a srovnání zdraví s neočkovanými i jakékoli nezávislé zkoumání je nepřípustné (kdo má jmění, ovládá média i úřady a také určuje pravidla).


Několik zajímavostí z knihy "Očkování v otázkách a odpovědích..." od Alexandra Kotoka
(Stručné shrnutí většiny informací v 5 minutovém videu)
str.8 Předmluva
Informace o nežádoucích účincích vakcín ... se před obyvatelstvem běžně zatajují, aby nebyl ohrožen očkovací program. Cílem je co největší proočkovanost .. v zájmu stádní imunity. Ukazuje se však, že v mnoha případech jednoduché úvahy vakcinologů nefungují.
..nežádoucí účinky vakcín jsou početnější (s překvapivě obrovskou převahou), než komplikace běžných dětských nemocí.

str.9 Velké studie v rozvojových zemích ... dokazují, že očkování je spojeno se zvýšenou úmrtností dětí.

str.11 Úvod
...zanesení všech vakcinací do ruského dětského očkovacího kalendáře, nese ohromné peníze, které vydělávají lidé na distribuci vakcín.
.. vzniká jednoznačnné přesvědčení (díky reklamě), že očkování je jedním z nejskvělejších úspěchů medicíny. .. Přehlédnout nelze ani propagandistický vliv médií. Je tak hlasitý, že pokud by někdo chtěl upozornit na nebezpečí, prostě ho "nebude slyšet".

str.15 ... Cožpak pediatři nejsou odborníci?
...Poznatky o očkování které lékař získal na fakultě se málo liší od tvrzení reklamních plakátů.
...doktoři nevědí nic o složení vakcín, ani o komplikacích očkování, ani o těžkých onemocněních, jejichž výskyt v poslední době závratně stoupá.
... pediatři jsou pod silným tlakem úřadů, které tvrdě vyžadují maximální proočkovanost.
... když odmítáte očkování, narušujete doktorovi jeho "poklidné žití" a také zpochybňujete jeho profesionální kompetentnost.
...Běžní lékaři se málo zabývají záležitostmi, které jsou životně důležité pro jejich pacienty. Lékař na to nemá čas ani chuť.. na fakultě mu vtloukali do hlavy víru ve vlastní kompetentnost a neomylnost.
.. lékaři se obecnými otázkami zdraví nezabývají z principu. Jejich úkolem je léčit choroby...
... existuje dost lékařů, kteří svoje vlastní děti očkovat nenechávají. K takovým patří mnoho spolupracovníků výzkumných ústavů ... všude v rusku jsou jejich děti nejméně očkovány.
...každá pátá matka, která odmítá očkování proti hepatitidě B, pracuje ve zdravotnictví.

str.18 ...Rodiče považují lékaře za přátele, kterým záleží na dobru miminka.. jsou to státní zaměstnanci ... a jsou povinni -ať chtějí nebo ne - plnit instrukce a to i když vědí, že to povede k poškození dítěte. .. instrukce sepisují lidé kteří na "rozmachu" očkovacích programů vydělávají.

Ale vždyť my všichni jsme byli očkováni, a nic se nestalo.
.. Nevíte, kolik dětí následkem očkování zemřelo a z kolika se stali celoživotní invalidé. O tomhle se nikdy nemluví.
.. děti, které očkovány nebyly, jsou zřetelně čilejší a zdravější..

str.20 Nejen lékaři se staví negativně k lidem, kteří očkování odmítají. Také společnost nedokáže odpírače přijímat v klidu.
Očkovací propaganda působí už více než 200 let. .. vymývání mozků udělalo své.
Vakcinátoři se snaží poštvat jedny rodiče proti druhým. "rodiče vrhají své děti do skázy, když je nedají očkovat" .. Je smutné, že prozření a hledání informací přicházejí, když už zdraví dítěte utrpělo, .. někdy i nevratné poškození.

str.22
... děti trpí nemocemi, jejichž spojitost s očkováním je velmi pravděpodobná (atopický ekzém, alergie, astma, ochrnutí, ztráta dříve získaných dovedností, náhlá mentální retardace, autismus, atd.) Poznání, že oni sami zapříčinili nemoci svých dětí, je pro rodiče nesnesitelné.
Pokaždé, když lékaři obhajují očkování s pěnou u úst, můžete si být jisti: Tady není něco v pořádku.

Existují přece výzkumy, které ukazují užitečnost očkování. To snad nepopřete.
.. za každým "vědeckým důkazem" užitečnosti vakcín vykukují oslí uši výrobců vakcín.
... Julie Gerberding byla ředitelkou CDC. Jakmile svoji pozici opustila, byla přijata firmou Merck. Ta vyrábí vakcínu proti HPV, za jejíž zanesení do amerického očkovacího kalendáře Dr. Gerberding aktivně lobbovala.
.. hlavní agitátoři očkování se po celý život krmí očkovacím chlebíčkem. ... Jejich blahobyt je plně závislý na dobré pověsti očkování. .. a vůbec to nesouvisí s tím, jestli jsou očkování užitečná nebo škodlivá. ... v Rusku všechno okolo vakcín má ve výlučné pravomoci orgán, jehož hlavním smyslem je "rozvíjení" vakcín.


str.25 Poctivý výzkum ukáže obraz nezávislý na tom, kdo ho provádí. Čísla jsou čísla!
... lékařské časopisy vyžadují od autorů potvrzení, že nejsou finančně zainteresováni na výsledcích výzkumů (v poslední době úplně odmítají studie zveřejňovat)... manipulace s čísly je velice těžké prověřit.
Nejrozšířenější machinace jsou následující.
      Nekorektní srovnání: Neočkované děti se do kontrolní skupiny dostaly proto, že mají vyjímku z očkování kvůli špatnému zdravotnímu stavu, z důvodu těžkých, i chronických chorob. Velmi často děti z problémových rodin (alkoholiků, narkomanů, migrantů). ...proti neštovicím se očkovali jen zdraví jedinci, všichni křehcí a slabí byli vynecháni. Je zřejmé, kdo bude vykazovat velké procento úmrtnosti... velký počet neočkovaných pochází z nejchudších vrstev, žijících ve špatných hygienických podmínkách. ... Srovnávat úmrtnost churavějících s úmrtností těch blahobytných ... není možné. Trik se začal využívat už dávno, ale i dnes má široké "vědecké" využití. Jen jeden výzkum podle pravidel (testování BCg vakcíny WHO v Indii 1969-71) ukázal velký počet onemocnění tuberkulózou mezi očkovanými, proto od takových studií vakcinologové nadobro upustili.
      Další forma podvádění: Na místo neočkovaných se berou děti očkované jinou vakcínou, případně očkované nikoli placebem, ale hliníkovým adjuvans, které je silným neurotoxinem.
... rozšířený trik je libovolné stanovení časových limitů. V širokém časovém období nemělo očkování na pokles, především úmrtnosti, žádný vliv, nebo ho ještě zpomalilo.
      Takzvaný klinický typ měření účinnosti sleduje množství protilátek. Občas lidé onemocní, i když potřebné protilátky mají a naopak zůstanou zdraví, ačkoli jich mají nedostatek. Navíc po očkování se množství protilátek prudce snižuje a očkovaný se, podle měření úrovně, stává "nechráněným". Tyto úrovně se stanovují zcela libovolně, nezřídka jen na zvířatech.(Protilátky se objevují asi 3 dny až 3 týdny po překonání infekce - jsou dokladem kontaktu s nemocí. Proč se nemocný uzdravil zcela bez protilátek, které se objevily teprve když nejsou potřeba?)
      ...oblíbenou metodou falsifikátorů je srovnání různých period epidemioligického cyklu. Vítězství nad epidemií záškrtu v 90. letech 20. století v Rusku bylo připsáno očkování, v té době však končí epidemiologický cyklus.
      Vakcinátoři už byli tolikrát přistiženi při falšování, vyloženém lhaní a překrucování faktů, že se nedá věřit ani jediné jejich studii.

str.30 ... Očkování, tedy obejití našich bezpečnostních systémů, vede k vychýlení imunity - stane se to, čemu se organismus snaží všemožně předejít. Organismus lidí kteří trpí alergiemi a astmatem (výskyt těchto nemocí v posledních desetiletích skokově vzrostl), je pokřiven právě takovým způsobem.
Když dojde k onemocnění, organismus spustí vyladěný "chór" imunitního systému, výsledkem je zralá imunitní odpověď a zpravidla doživotní imunita. ... nemoci u zdravého dítěte pomáhají "otužovat" a trénovat imunitní systém. Existují studie ukazující, že spalničky, příušnice, nebo plané neštovice přispívají k vyléčení chronických onemocnění a rychlému růstu dětí. Imunita po očkování je nestabilní a vyžaduje obnovování.
... Vyčerpání imunitního systému očkováním není nevinné ani z dlouhodobého hlediska...
dlouho trvající imunopatologie vedou k poškození zdraví dítěte. Zásoba lymfocitů se postupně vyčerpá a člověk předčasně stárne. Stárnutí je slábnutí všech částí imunitního systému. Vakcíny zrychlují proces spotřeby lymfocytů ... a v tom tkví původ stařeckých nemocí u mládeže.

str.31 Ale vždyť utrpět škodu je možné očkováním i jeho odmítnutím.
Dítě nemůže být poškozeno tím, že není očkováno - očkování ještě nikomu zdraví nepřidala. Při včasném léčení ani jedna z nemocí, jež jsou "hlídány vakcínami" není schopna způsobit těžké následky. Vakcinace je zaručené poškození organismu. Liší se jen jeho míra v závislosti na věku, genotypu, zdravotním stavu a dalších faktorecgh. Očkování může projít u někoho zdánlivě bez následků, a z jiného udělat invalidu nebo mrtvolu.

str.32 Co můžete říct o studiích bezpečnosti očkování?
... každý rodič má podmínku, aby celá procedura byla bezpečná a tak se dělá všechno, aby byla veřejnost přesvědčena. .. při studii se do skupiny očkovaných dostanou jen pečlivě vybrané zdravé děti, které dosud neměli žádnou reakci na očkování a před očkováním jim podají antihistaminové preparáty aby vytvořili dojem absence nežádoucích reakcí. Sledování trvá přesně tak dlouho, aby nebyly vidět pozdější potíže, které mohou vzniknout i za několik týdnů či měsíců a mohly by pokazit růžový obrázek. Například výrobce "Engerix" (proti hepatitidě B) sledoval reakce čtyři dny po očkování a kontrolní orgány ji klidně pustili na trh. Později se prokázalo, že může způsobit těžké autoimunitní nemoci (roztroušenou sklerózu, diabetes,ardtritidu a další), což se prokázalo na tisících očkovaných. Tyto nemoci se rozvíjejí pomalu. Pediatrům hrozí problémy, kdyby se snažili komplikace evidovat.
... vakcíny nepoužívají standardy jež jsou v medicáně běžné. Od producentů vakcín, jejichž působení se předpokládá po desetiletí, není vyžadováno analogické období sledování. Měsíc, týden, nebojen čtaři dny - vše je přijímáno bez sebemenších námitek.
... jakmile vakcína dostane licenci a je zanesena do očkovacího kalendáře, začnou ji podávat všem dětem, a pak se projeví, že proklamovaná bezpečnost je fiktivní. Bezpečné očkování v principu neexistuje. Nejbezpečnější je to, které jste nedostali. ... propagátorům očkování bych nařídil povinnou účast na pohřbech dětí, které v důsledku očkování zemřely a povinné návštěvy v ústavech u dětí, z nichž jsou invalidé. Ať zkusí tam vysvětlovat "výhody očkování" rodičům, kteří přívedli na očkování zdravé děcko, a dostali mrtvolu nebo doživotního mrzáka.

str.34 Kdyby studie podle všech pravidel prokázala účinnost vakcíny a nepřítomnost vedlejších účinků, doporučil by jste ji?
... silná imunita nemůže být nahrazena ani nejmodernějšími očkovacími berličkami... Propaganda klade důraz na ochranu před spalničkami, zatímco rodiče potřebují dítě zdravé celkově. Cožpak se rodiče autistů nebo dětí s leukémií, budou radovat, že očkování je zachránilo před běžnými dětskými nemocemi? ... jsme svědky nárůstu alergií, astmatu, dětských onkologických onemocnění ... vysvětlení pro to věda nenachází, ale nemalý počet studií spojuje tyto nemoci s ohromným množstvím očkování... děti byly přiotráveny toxickými látkami vakcín.
... u dětí se snížila schopnost učení a sociální adaptace. ... doktor Harris Coulter napsal knihu "Očkování, násilí ve společnosti a zločinnost", v níž ukázal, že hyperaktivita dětí, neschopnost se učit, dyslexie... a vzrůst násilné trestné činnosti mohou být spojeny s tím, že vakcíny narušily jemné mozkové mechanismy postencefalitickým syndromem - chronickým "pomalým" zánětem mozku, vyvolaným očkováním, v první řadě proti černému kašli.

str.35 Všechny léky mají vedlejší účinky... V čem jsou na tom vakcíny hůře?
Léky přijímáme abychom znovu získali zdraví. Očkování se provádí u zdravých jedinců a tak nemůže zlepšit zdravotní stav.... nejspolehlivější ochranou před všemi nemocemi je dokonalé zdraví. Jakékoli modifikace mohou znamenat jen jeho zhoršení.

str.37 ... plošnost očkování skýtá spoustu lákadel k obohacení. I u té nejrozšířenější nemoci je počet nemocných stále omezený. U vakcín je jediným omezením počet dětí (dle vakcinologického slovníku "počet kusů") která je vládou spolehlivě garantovaná. "Nová vakcína je vysoce účinná - jen jedno očkování". Velmi brzo se ukáže potřeba několika očkování a hned se najde místo v očkovacím kalendáři...

str.38 ...plošné očkování je vrcholně nepřirozené a nepřináší nic kromě poškození, ať už okamžitého, nebo v delším časovém horizontu. Peníze na nesmyslné analýzy a konzultace, využijte pro své dítě užitečněji. S každým očkováním je spojeno riziko známých, ale i neznámých komplikací - proto se očkování říká "ruská ruleta".

str.39 Rodiče se bojí o zdraví svých dětí. A zdravotníci je přesvědčují, že očkování chrání před nebezpečnými chorobami.
Očkování je situace, kdy všichni zainteresovaní, podporovaní zkorumpovanými vládními úředníky, chamtivě parazitují na přirozeném strachu rodičů a jejich touze chránit svoje děti. Jediný důvod plošného očkování je - vydělávat peníze. Tak tomu bylo od samého počátku, aod dob E. Jennera, který na svůj "objev" vyžebral peníze na anglickém parlamentu. Veškeré očkování je byznys založený na strachu. Existují stovky daleko nebezpečnějších nemocí, mnohé jsou nevyléčitelné, což se nedá říct o očkovaných nemocech. Že mají tyto nemoci většinou lehký průběh, se ignoruje, zato případy komplikací (související obvykle s nesprávnou léčbou) se zveličují neuvěřitelnými historkami a jsou prezentovány jako pravidlo. Při tom se komplikace očkování usilovně zamlčují. Výsledkem je,že rodiče mají zkreslené představy o poměru mezi riziky a užitky vakcinace.... Očkovíní "posunou" dětské nemoci do dospělého věku, kdy jsou nesrovnatelně nebezpečnější.

str.41 Jak se díváte na "spalničková" či "zarděnková" setkání?
Colkem pozitivně. Tato tradice je zaměřená na to, aby děti prodělali infekční nemoci ve věku, který příroda určila. Jen bych rodičům doporučoval pamatovat na toto:
1)dítě by, ve chvíli nakažení mělo být absolutně zdravé
2)izolujte ho od kolektivu po celou dobu, kdy bude zdrojem infekce (aby nakazilo někoho, pro koho bude nemoc nebezpečná)

str.42 Přesto, že imunita je menší a že hrozí komplikace, očkování umožní vyhnout se nejtěžším následkům v dětském věku. Nebo ne?
... proces ochrany před infekcí je mnohem složitější, než jen primitivní protilátky. Nejednou lidé s vysokým množstvím protilátek onemocněli a dokonce i zemřeli. V témže čase, lidé bez protilátek a v kontaktu s infekcí, zůstali zdraví. U lidí s agamaglobulinémií - genetickou poruchou, kdy se protilátky vůbec netvoří - se k přenosným infekcím vytváři stejná celoživotní imunita, jako u jiných ludí. Rodiče nevědí zda se u jejich dítěte vytvořily protilátky. 10až12% dětí nemá genetickou způsobilost k vytvoření protilátek proti záškrtovým toxinům. U nemalého procenta dětí se protilátky ztrácejí během několika let. ... rodiče i mnozí lékaři věří že očkování je synonymem pojmu "dítě je chráněno". Tato pevná víra je důsledkem mnohaleté propagandy, které uvěřili i sami propagandisté - sehrála důležitou roli v rozšíření záškrtu v zemích Sovětského svazu v devadesátých letech. ...přiznat epidemii nemoci, která je "pod kontrolou očkování", je vina na straně toho pediatra, který ji první oznámí. Pečlivě jsou proto zamlčovány spalničky i zarděnky. Očkování oslabí imunitu, a dítě může onemocnět těmi nemocemi, jimiž by bez očkovíní neonemocnělo.

str.43 Vy popíráte užitečnost jakého rkoli očkování? A co když dítě pokouše pes?
Já popírám užitečnost plošného očkování dětí... působí poškození a chronické nemoci (někdy i smrt) tisícům lidí, aniž by jakkoli prospělo. ...důkazy užitečnosti plošného očkovánímají agitačně-demagogický charakter a jsou postaveny na zfalšovaných studiích.

str.44 Proč je mezi odpůrci očkování tolik lékařů, kteří se zabývají alternativní medicínou?
Lékaři ve státních zařízeních, kteří proti očkování vystupují, na svých místech nezůstanou. Systém nepromíjí těm, kdo podrývají víru v jeho neomylnost. ... Lidé, kteří nepatří k žádnému z novodobých kultů, se upírají k oltáři současné vědy. Víra v zázračné léky není nic nového.... lékaři převzali autoritu duchovních.... Současná medicína by nepřežila bez naší víry, tudíž není ani věda, ani umění. Je to náboženství.

str.46 Co řeknete o očkování zvířat?
Očkování zvížat mívá za následek větší počet těžkých chronických onemocnění a degradaci rodů.... než se začala vakcinace, ta zvířata, která prodělala akutní onemocnění, žila dlouho a byla více méně bez nemocí. .. vakcinace pomáhá zvířatůn zdolat nebezpečí mladého věku, avšak později je jejich život naplněn potížemi. Vakcinace nemoci nevyhubí, jen je transpotuje do jiné, mnohem zákeřnější formy.
... argumenty o očkování zvířat nelze automaticky uplatnit na člověka.

str.48 Ale investování do prevence může ušetřit peníze na léčbu.
...očkování je výměnou jedněch nemocí za jiné.... celoživotní péče o jednoho autistu stojí americké daňové poplatníky od 3 do 10 milionů dolarů. Nynější epidemie se nemůže srovnávat s žádnou z hypotetických epidemií, kterým lze údajně předcházet očkováním. Ve stejné době u amišů (náboženské sekty, která odmítá očkování) i u jiných skupin neočkovaných dětí v USA autismus prakticky neexistuje. A kolik stojí celou společnost atopické diatézy, bronchitidy, astma, alergie, ušní záněty, kterými trpí očkované děti? Součet jde do miliard dolarů, o utrpení dětí a rodičů mluvit nebudeme, to se penězy vyjádřit nedá. ... kolik ruští daňoví poplatníci zaplatí za účast své země v programech, jež "zachraňují" africké děti, které prostě nemají co jíst a pít?

str.50 ... do 1998 se v Rusku nepočítalo s tím, že by stát měl nějakou odpovědnost za následky očkování. Jakmile děcko onemocnělo nebo se stalo invalidou, tvrdili, že očkování s tím nemá nic společného. Od roku 1998 zákon přiznával desetinásobek minimální mzdy měsíčně pro invalidu, a třísetnásobek minimální mzdy pro rodinu vníž došlo v důsledku očkování k úmrtí. V roce 2006 byly dávky prudce sníženy. Nyní dostává invalida 1000 rublů měsíčně a rodina zemřelého 30 000 rublů (což sotva stačí na pohřeb). Na ukrajině se nepočítá s žádnou kompenzací. V USA dostává rodina zemřelého 250 tisíc dolarů, a měsíční příspěvek se vypočítává podle stupně invalidity. Např. rodina ochrnutého po MMR obdržela kompenzaci 43,1 milionu dolarů.

str.51 Občas se proslýchá, že i na agitaci proti očkování se vydělávají peníze. Agitací proti očkování nemůže nikdo vydělat.
...poskytnutí informací představuje v očích vakcinátorů "odpírání práva dětí na ochranu". Rozšiřováním informací se zabývají dobrovolníci, často rodiče dětí posižených očkováním, za své peníze a ve svém volném čase.

Celkem nedávno byla udávána střední délka života 40 let, a dnes je to 70 až 80 let...
Jedním z nejzhoubnějších mýtů je přesvědčení, že odmítnutí očkování způsobí epidemie. Od dob, kdy epidemie ničily životy, se životní úroveň i úroveň medicíny změnily. Ještě před objevem očkování se počet onemocnění, a zvláště úmrtí na ně,snížil deseti až stonásobně. Dnes by tyto ukazatele byly ještě daleko nižší i bez všeliakých očkování.

str.52 Příznivci očkování tvrdí, že je nezbytné aby většina opulace byla očkována. Jinak jsou epidemie neodvratné.
Každá další epidemie boří očkovací utopie. ... jak vakcinátorům rostou přijmy, vymýšlejí další "nevyhnutelnou proočkovanost". Kdysi se mluvilo o třetině, později už o polovině očkovaných lidí jako záruce,... toto číslo stále narůstalo. Pouhé tři roky před epidemií záškrtu v Rusku se ... prohlašovalo: "vakcinací 60-70% dětí přestane záškrt existovat". ... avšak vyžádal si více než pět tisíc obětí při třicetinásobně vyšším počtu nakažených. Nakonec v 2. polovině 90. let ustoupil. Proočkovanost u dětí do 14 let činila v letech 1989-91 průměrně 92,5%.
Každý rodič je povinen pečovat o zdraví svého dítěte, a ne následovat očkovací teorie. ... Stejně právoplatnou je volba, zda rodit doma nebo v porodnici, zda dítě vzdělávat ve škole či doma, zda žít ve městě nebo na vesnici...

str.55 Není očkování nutné pro výjezd do zahraničí?
... jediným povinným očkováním pro vjezd do dvou desítek zemí (do nihž většina čtenářů nepojede ani kdyby jim platili) je očkování proti žluté zimnici. Do všech více či méně rozvinutých států se, jako turista, můžete vypravit bez jakýchkoli očkování. Jiná věc je dlouhodobý pobyt.

str.56 Chci očkování přerušit, ale lékař říká, že když už jsme jednou začali, bude lépe vakcinaci dokončit...
... požádejte lékaře, aby vás seznámil s vědeckými výzkumy, jež dané tvrzení podporují.Toxické složky vakcín


Bude doplněno pozdějiNávrat na hlavní stranu